Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Даниел Похомов
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Борис Михайлов
Юрист на Д2482

Атанас Атанасов
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Пламен Цветков
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Любомир Господинов,PHF+2
Офицер по оперативна ротарианска информация

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта